Mera pengar till restaureringen av sjöfästningen Svartholm

Forststyrelsens Naturtjänster har beviljats tilläggsfinansiering av riksdagen för restaurering av sjöfästningen Svartholm i Lovisa.

Reparationsarbetet på Svartholm fick mera stöd.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
06.03.2023 13:25
Reparationerna som inleddes 2021 och fokuserar på att förbättra de historiska murkonstruktionernas skick får fortsättning med stöd av finansiering från riksdagen. 2023 utförs små förbättringsarbeten på ön.
Förvaltningen av Svartholms fästning överfördes 2014 från Museiverket till Forststyrelsens Naturtjänster. Sedan dess har två restaureringsprojekt genomförts på ön. 2016 utfördes en reparation av den västra kasematten i huvudfästningens norra kurtin, och 2021 utfördes en omfattande murreparation för nästan 600 000 euro, där man restaurerade öns mest kritiska murkonstruktioner i huvudfästningen och de södra strandmurarna.

Sjöfästningen Svartholm

Sjöfästningen Svartholm byggdes i mitten av 1700-talet som en systerfästning till Sveaborg.
Fästningens syfte var att försvara Sveriges östra gräns.
Ryssland erövrade fästningen under finska kriget 1808.
Den engelska flottan sprängde fästningen under Krimkriget 1855.
Källa: Forststyrelsen
Med stödet som nu har beviljats kommer projektet att fortsätta under sommaren 2024 med ytterligare reparationer som ska förhindra att kritiska skador uppstår och dessutom säkerställa skicket på kasematternas inre utrymmen.
– Det finns ingen exakt information om skicket på valven i kasematterna och kurtinerna, så vi anser att det är viktigt att de undersöks grundligt för att besökarsäkerheten ska kunna garanteras, säger Tuija Väli-Torala, expert på historiska stenkonstruktioner vid Forststyrelsens Naturtjänster, i ett pressmeddelande.
Målet är att lokalerna ska kunna hållas öppna för besökare utan bekymmer.
Svartholms omfattande reparationsskuld kommer knappast att försvinna helt och hållet under denna generation, men målet är ha en klar bild av fästingens skick och att få skadorna under kontroll.

ANDRA LÄSER