Projektplan för idrottshall i Söderkulla godkändes i kommunstyrelsen

Den nya idrottshallen i Miiliområdet i Söderkulla byggs i ett plan, enligt projektplanen som kommunstyrelsen i Sibbo godkände på måndagen.

Den nya idrottshallen planeras på bergskullen bakom den nuvarande idrottshallen.
02.12.2022 08:52 UPPDATERAD 02.12.2022 09:58
Sedan mötet i slutet av september, då kommunstyrelsen återremitterade ärendet till ny beredning, har man låtit utreda olika möjligheter för var och hur den nya idrottshallen i Miiliområdet kunde byggas. Då styrelsen godkände projektplanen för bygget på måndagen kom man ändå till att det ursprungliga förslaget från tekniska utskottet är det bästa: det vill säga att den nya idottshallen blir en enplanslöning och byggs ihop med den redan existerande idrottshallen på området.
Projektplanen ska ännu godkännas av fullmäktige innan ärendet går vidare till nästa fas som är genomförandeplaneringen. Enligt de nuvarande planerna beräknas idrottshallen kosta 10,2 miljoner euro och som tidigast kan den stå klar 2027.

ANDRA LÄSER