Dramatiska minnen och breda tidsspeglingar – Joakim Groths familjekrönika görs med stort hjärta

Joakim Groth sluter med skådespelet Vi är bara människor den cirkel han påbörjade på Svenska Teatern med pjäsen Härlig är jorden år 1995. I fokus står hans egen familjs dramatiska livsöden med återspeglingar i samhället ur när- och fjärrperspektiv från tiden före krigsåren till tidigt 1970-tal.

AV OLIKA ÅSIKT. Gunnar Groth (Nikas Åkerfelt) med hustrun Maria (Nina Hukkinen) i dispyt med sonen Joakim (Dennis Nylund) i pjäsen Vi är bara människor. Foto: Cata Portin.
Egil Green
05.03.2020 14:30
Vi är bara människor är Joakim Groths tionde pjäs på Svenska Teatern, vilket befäster uppfattningen av en aldrig sinande ådra för nyskriven dramatik. Pjäsen marknadsförs som en självbiografisk familjekrönika men kan också uppfattas, såsom Groth själv uttrycker det i programbladet, som en fiktiv familjehistoria som med hjälp av biografiska element behandlar livets stora frågor – sjukdom och död, barn och föräldrar och passionens makt.

ANDRA LÄSER