Fem intervjuas för tjänsten som bildningsdirektör

Totalt 28 personer sökte tjänsten som bildningsdirektör i Borgå. Fem av dem ska nu intervjuas.

Borgåstyrelsen beslutade enhälligt att Pia Aaltonen, Thomas Grönholm, Sari Gustafsson, Jari Kettunen och Tiina Larsson ska utfrågas närmare. Jaakko Jalonen och Jari Kettunen deltog inte i behandlingen av ärendet.

Styrelsen intervjuar sökandena i samband med sitt möte den 21 oktober. Fullmäktigegrupperna har samma möjlighet den 28 oktober, då gruppmöten hålls. Målet är att stadsfullmäktige väljer ny bildningsdirektör den 13 november. Personen efterträder Hilding Mattsson, som gått i pension. ÖN.