Väderskyddet måste bort! – Vårbergabor vandrade tillsammans för en tryggare närmiljö

Det handlade om trygghet, trivsel och trafik när invånarna i Vårberga i tisdags samlades till en trygghetsvandring i närmiljön. Mest oro väckte ölgubbarnas väderskydd nära köpcentret.

INTRESSERADE. Många Vårbergabor hakade på trygghetsvandringen i hemkvarteren som staden ordnade i tisdags. Miljön kring köpcentret var en av platserna som avhandlades.
10.09.2019 11:32
Vårberga har blivit en stadsdel som i allt högre grad profilerar sig som invånarvänlig. Sist i raden av evenemang var trygghetsvandringen som i veckan lockade tjugo intresserade att påverka säkerheten i sitt eget bostadsområde.
– Trygghet är ett viktigt tema för oss och här får invånarna komma med observationer och synpunkter på säkerheten i sina egna bostadskvarter, säger Maria Saksholm, servicehandledare på Borgå stad.
Cirka tjugo Vårbergabor hakade på tisdagens promenad där fyra vandringsrutter genom Vårberga stakats upp enligt tema. Beroende på deltagarnas intressesfär kunde man titta närmare på närmiljöerna kring Kantelehuset och köpcentret, kolla in motionsplatserna utomhus, ta en runda i parkerna eller fokusera på gång- cykel- och bilvägar.
Trygghet är ett viktigt tema för oss och här får invånarna komma med observationer och synpunkter på säkerheten i sina egna bostadskvarter

Ledd promenad

– Trygghetsvandringarna görs under ledning av en gruppledare, och det är ingalunda enbart meningen att söka problem. Platser som upplevs som trygga är minst lika viktiga att lyfta fram, säger tf välfärdskoordinator Sara Tallsten.
Största delen av de församlade Vårbergaborna valde att haka på rutten som gick genom omgivningarna kring Kantelehuset och köpcentret. I samlad tropp kollade man först in näridrottsplatsen och det dröjde inte läng förrän synpunkterna började droppa in.
– Borde staketet vara längre här?
– Stigen till gångvägen är svår att få syn på och otillgänglig på grund av stora stenar och rötter.
– Här brukar man hitta bortslängda drogsprutor.
GRÖNSKA. Tryggheten står i fokus i Vårberga och för att hitta problemställen i närmiljön har staden vänt sig till expertisen: invånarna. De många parkerna och grönområdena fick mycket tack.
Paula Mårtens deltar i trygghetsvandringen med två agendor: hon är Vårbergabo och arbetar på Koivula, stadens serviceenhet för bostadslösa. Mårtens tar direkt fasta på de använda sprutorna.
– Staden har precis placerat ut nya sopkärl för använda sprutor, säger hon och visar på ett rektangelformat kärl som fästs på en trädstam strax bakom köpcentret, ett stenkast från näridrottsplatsen vid skolan. Vi hoppas att sprutanvändarna aktivt börjar använda kärlen.

Grön stadsdel

Paula Mårtens trivs bra i Vårberga och tycker att hennes "gröna" stadsdel med många parker har allt som behövs: ny skola, nytt daghem idrottsplatser, köpcentrum med service och kort väg till centrum.
– Jag tycker att Vårberga känns tryggt, säger hon.
Stadsdelens många parker och grönområden är något som hela gänget uppskattar, till exempel äppelträden och krusbärsbuskarna i Notparken som invånarna varit med och planterat för några år sedan.
Jag tycker att Vårberga känns tryggt.
Idrottstjänsternas Pasi Liitiäinen tipsar för sin del om att gångvägen som leder till Humla-löpslingan är klar, och bjuder en perfekt genväg till motion.
– Den är upplyst och trygg, säger han och tillägger: Finns det tillräckligt med snö i vinter så drar vi skidspåren ända från köpcentrets hörn.
MOTION. Idrottstjänsternas Pasi Liitiäinen berättade om motionsmöjligheterna i Vårberga.

Plus för köpcentrum

Köpcentret är ett kapitel för sig. Fasaden har rustats upp, parkeringsrutorna har förstorats och blivit flera, dessutom har nya cykelställ placerats ut. Biblioteket har meröppet och apoteket finns nära till hands.
– Här finns allting som borde finnas i anslutning till ett köpcentrum, säger en nöjd Vårbergadam.
Däremot har bänkarna framför affären tagits bort för att inte locka fyllgubbar att slå läger utanför butiken. Vilket för oss till det verkliga orosmomentet, väderskyddet som Borgå stad i november lät bygga för just den här samhällsgruppen i en skogsdunge en bit in längs med Mielikkivägen.
– Det här är vår hälsning till staden, skjulet måste bort! säger några upprörda Vårbergabor som bor precis intill.
Det här är vår hälsning till staden, skjulet måste bort!

Säkerhetsrisk

En äldre dam känner sig otrygg, en herreman för statistik över hur många gånger han ringt polisen och en kvinna ondgör sig över den ständigt höga ljudnivån vid väderskyddet – bland annat.
– Fyllona röjer, pissar, skiter och slåss och knarkare håller också till där. Jag har sett knivarna vifta och förra veckan blev en av gubbarna slagen med spade i huvudet.
– Har inte staden bättre saker att sätta pengarna på än ett sådant där skjul som skapar otrygghet, undrar Sakari Söderström.
PROBLEM. Väderskyddet som Borgå stad lät bygga för stadsdelens fyllgubbar väcker mest otrygghet bland Vårbergaborna. "Det måste bort" lyder den allmänna uppfattningen.
Han kan direkt räkna upp några ändamål. Fler insamlingskärl för hundbajs, farthinder på vägen mot skolan, trafikspegel vid Mielikkivägens korsning ...
I själva verket var det just oron kring stadsdelens skolvägar och otrygga gång- och cykelvägar som låg bakom idén om en trygghetsvandring. En enkät som gjordes bland Vårbergaborna visade att man oroade sig för trafiken, och Antti Rahiala från stadens trafikplanering fick en handfull invånare med sig på sin trafikorienterade rutt.
INVÅNARENKÄT. Med facit på hand kan Vårberga göras tryggare. – Små förändringar kan göras på kort varsel medan andra processer tar längre tid, säger Sara Tallsten tf välfärdskoordinator på Borgå stad.

Enkätsvar

Målet med den rundan i hemstadsdelen är att lokalisera platser som upplevs som osäkra eller farliga och att även diskutera hur de kunde förändras till det bättre. Utifrån informationen som invånarna – stadsdelens verkliga experter – kommer med under vandringen och i enkätform, kan man göra förändringar i närmiljön som ökar tryggheten.
Estetiska aspekter tas också i betraktande, det kan vara något så enkelt som en park som ser ostädad ut på grund av att buskarna är illa klippta. Det är ett problem som kan åtgärdas ganska lätt till nöje för dem som bor i området.
Vårbergabor som inte hade möjlighet att delta i promenaden kan också svara på trygghetsenkäten, till pappers i Kantelehuset eller via appen Team Borgå.

ANDRA LÄSER