Undersökning: Unga vuxna anser att dagstidningen är den tillförlitligaste nyhetskällan

Hela 88 procent av unga vuxna tycker att dagstidningarna står för de mest pålitliga nyheterna.

Undersökningen visar att 60 procent anser att tv kommer med den mest pålitliga informationen om coronaviruset, 54 procent håller på dagstidningar och 44 på myndigheterna.
11.09.2021 09:30
Av vuxna finländare anser tre fjärdedelar att tryckta eller digitala dagstidningar är de mest tillförlitliga av alla slags medier. Det framgår av en undersökning som Nyhetsmediernas förbund har låtit utföra.
I åldersgruppen 18-24 anser hela 88 procent att så är fallet.
Tv-kanaler och deras onlinetjänster kammar enligt förbundet hem andra platsen i pålitlighet. Totalt 62 procent av den vuxna befolkningen anser att dessa är tillförlitliga.
Endast 1-7 procent anser att Google, nyhetsportaler på nätet, sociala medier och bloggar är trovärdiga.

Sakkunnighet och kvalitet

Nyhetsmediernas förbund frågade för första gången i den årliga undersökningen vilka medier som är sakkunniga och av hög kvalitet. Även där knep tryckta och digitala dagstidningar hem första platsen. Totalt 69 procent anser att dessa medier håller god kvalitet.
På andra plats kom återigen tv-kanaler med 63 procent, och på tredje plats radiokanaler med 44 procent.
I undersökning tillfrågades också finländarna varifrån de får den tillförlitligaste informationen om coronaviruset. Resultatet visar att 60 procent anser att tv kommer med den mest pålitliga informationen, 54 procent håller på dagstidningar och 44 på myndigheterna.
Undersökningen gjordes av IRO Research i augusti.

ANDRA LÄSER