En coronasmittad i serviceboende i Lovisa

I enheten för serviceboende med heldygnsomsorg Attendo Loviisanhovi har en anställd konstaterats ha coronavirussmitta.

12.08.2021 14:15 UPPDATERAD 12.08.2021 14:21
Staden betonar i ett pressmeddelande att skyddsåtgärderna har varit bra, och personen i fråga har inte varit på jobbet medan hen uppvisat symtom.
Bara en person har exponerats för smittan, och hen har satts i karantän. Eventuellt kan det bli aktuellt att testa någon i enheten där smittan har konstaterats, något som läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar nu överväger.
Närstående till dem som bor i enheten och enhetens personal kommer att kontaktas, och de får anvisningar om de praktiska åtgärder som anknyter till smittfallet.