Sju personer vill ta över ledningen för Kårkulla – fullmäktigeordförande hoppas på ett avgörande i slutet av april

Efter en stormig höst lämnade den tidigare samkommunsdirektören Sofia Ulfstedt Kårkulla. Sammanlagt sju personer hoppas få efterträda henne.

Ansökningstiden för tjänsten som Kårkullas samkommunsdirektör gick ut på måndagen.

Ansökningstiden för att bli Kårkullas nya samkommunsdirektör gick ut på måndagseftermiddagen. Sju personer hade då sänt in sin ansökan.

De sju sökande är Nina af Hällström, Torbjörn Stoor, Otto Ilmonen, Jarkko Pirttiperä, Annina Alexandersson, Anders Kjellman och Heidi Abrahamsson.

För närvarande är af Hällström verksamhetsledare för Samarbetsförbundet kring funktionshinder, Stoor vd för Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, Ilmonen planerings- och utvecklingschef vid Åbo Akademi och Pirttiperä direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt.

Kårkullas fullmäktigeordförande Christer Rönnlund säger att följande steg är att utse en ansvarig grupp som ska intervjua de kandidater som uppfyller kriterierna och kallas till intervju.

Formellt är det sedan styrelsen som oftast föreslår en kandidat för fullmäktige, men i sista hand fattar fullmäktige beslutet.

– Formellt är det sedan styrelsen som oftast föreslår en kandidat för fullmäktige, men i sista hand fattar fullmäktige beslutet, säger Rönnlund.

Stormigt halvår inom Kårkulla

Orsaken till att tjänsten som samkommunsdirektör lediganslogs är en lång historia som sträcker sig tillbaka till sommaren 2020 då en konflikt blossade upp.

Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne har tidigare uppgett att konflikten fick sin start då den tidigare samkommunsdirektören Sofia Ulfstedt i somras gav en varning till en person i ledningsgruppen. En majoritet inom styrelsen upplevde att varningen gavs på fel grunder, och därefter uppstod en tudelning inom styrelsen.

Under ett av styrelsens möten i höstas föreslogs sedan att Ulfstedt inte längre skulle ha styrelsens förtroende. Förslaget gick igenom med rösterna 6-5, vilket ytterligare skärpte tudelningen inom styrelsen.

Under höstens gång framkom även i medierna att inte enbart en majoritet av styrelsen var missnöjda med Ulfstedts ledning. Också personalen uttryckte missnöje över Ulfstedts och den övriga ledningens arbetssätt.

I mitten av december blev det upp till fullmäktige att rösta om Ulfstedts förtroende, och hon fick då med en överväldigande majoritet fortsatt förtroende. Trots fullmäktiges tydliga signal kvarstod ändå missnöjet bland en del styrelseledamöter. Vid följande styrelsemöte föll rösterna 6-5 för fortsatt förtroende för Ulfstedt.

I februari meddelade Ulfstedt själv att hon lämnar posten som samkommunsdirektör och Kårkulla började genast leta efter en efterföljare.

Kan styrelsen samarbeta i dag?

Den nuvarande styrelsen valdes 2017 och enligt Karlsson-Finne har styrelsen kunnat samarbeta bra fram till konflikten.

Under höstens gång har styrelsens handlingsförmåga utretts och fullmäktige har fått ingripa som medlare då styrelsen inte kunnat komma överens.

Nu är det upp till styrelsen att föreslå en kandidat för posten som samkommunsdirektör, kan styrelsen samarbeta så bra i dag?

– Ja, jag tror utan vidare att styrelsen är kapabel till det. Dessutom kommer säkert också andra än styrelsemedlemmar att ingå i gruppen som tar fram kandidaten, säger Rönnlund.

Min förhoppning är att vi ska ha en ny samkommunsdirektör i slutet av april.

Exakt när Kårkullas nya samkommunsdirektör kommer att tillträda är ännu oklart, och Rönnlund säger att många detaljer ännu är öppna.

– Min förhoppning är att vi ska ha en ny samkommunsdirektör i slutet av april.

ANDRA LÄSER