Lovisa stad ordnar byakväll i Strömfors

Tisdag den 12 oktober klockan 18-20 blir det byakväll i Folkets hus vid Strömfors bruk. Syftet med kvällen är att invånarna ska få lära känna kommunens tjänstemän och diskutera gemensamma ärenden.

Lovisa stads nästa byakväll äger rum i Strömfors på tisdag.
ÖN
10.10.2021 13:21
Från centralen för bildning och välfärd deltar representanter för småbarnspedagogiken, utbildningen, kulturen samt fritiden. Även stadsarkitekten och infrastrukturchefen är på plats.
Du kan även delta på distans, men kvaliteten på förbindelsen kan variera. Mikrofonen och kameran ska vara avstängda då du ansluter dig till mötet. Anslut dig till Microsoft Teams-mötet med dator eller mobilapplikationen genom att klicka här.
Följande byakväll är tisdag den 9 november klockan 18–20 i Isnäs, på Isnäs Starts klubbhus.

ANDRA LÄSER