Professor: "Det här viruset kommer alltid att finnas kvar"

– Pandemin är inte över, vare sig ur ett finskt eller ett globalt perspektiv, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki då Social- och hälsovårdsministeriet höll presskonferens på torsdagen.

Även om antalet fall fortsätter vara högt har den stora ökningen avstannat, säger överläkare Otto Helve vid Institutet för hälsa och välfärd.
19.08.2021 16:00
Enligt Social- och hälsovårdsministeriet konstaterades det sammanlagt 5 163 coronafall under förra veckan, det vill säga vecka 32, jämfört med 5 072 fall veckan innan.
I omkring en fjärdedel av de nya fallen befann sig personen i karantän när smittan konstaterades och i ungefär hälften av fallen har man lyckats hitta smittkällan.
– Svårast är spårningen i huvudstadsregionen, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör på Social- och hälsovårdsministeriet.
– I Finland har det konstaterats 865 fall sedan i går onsdag. Även om antalet fall fortsätter vara högt har den stora ökningen avstannat, säger överläkare Otto Helve vid Institutet för hälsa och välfärd.
Andelen smittofall från utlandet var förra veckan ungefär 9 procent.
– Unga vuxna är fortfarande de som smittas mest. Det står också klart att det allt oftare är de som är ovaccinerade som smittas, säger Helve.
Under förra veckan sattes 12 108 personer i karantän. Det är mer än 200 fler än under veckan innan.
Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades sammanlagt 106 personer på sjukhus på grund av covid-19 den 18 augusti. 29 behövde intensivvård.

50 procent fullt vaccinerade

Fram till den 18 augusti 2021 har det under pandemin rapporterats om totalt 1 008 dödsfall med koppling till covid-19 i Finland.
– Även om det är flest unga vuxna som blir sjuka och som behöver sjukhusvård just nu så är det ändå inte i första hand de som blir allvarligt sjuka, säger Helve.
Enligt Institutet för hälsa och välfärd har nästan 70 procent av befolkningen fått åtminstone en dos vaccin, och i dag har 50 procent av befolkningen fått två doser vilket innebär fullt skydd.
– Det är ytterst viktigt att alla som kan ta vaccinet också tar det. Risken för att en person som har fått två vaccindoser ska bli sjuk är liten, men det händer, säger Helve.
Enligt Social- och hälsovårdsministeriet har vaccineringen av 12–15 åringar, som påbörjades i augusti, framskridit snabbt. Ungefär en fjärdedel av åldersgruppen har fått den första vaccindosen.
– Pandemin är inte över, vare sig ur ett finskt eller ett globalt perspektiv, säger Voipio-Pulkki.
Enligt lkka Julkunen, professor i virologi vid Turun yliopisto, fortsätter coronaviruset utvecklas och det finns i nuläget hundratals varianter. De flesta av dem är dock relativt lika det ursprungliga viruset.
– Det är främst alfa, beta, delta och gammavarianterna av viruset som man behöver ta i beaktande just nu, säger Julkunen.
För att avgöra om en ny virusvariant är oroande och behöver beaktas bedöms varianten utifrån tre olika kriterier enligt Julkunen. De är: Hur lätt den nya varianten sprider sig, hur allvarligt sjukdomsförlopp den kan leda till och i hur hög utsträckning varianten kan stå emot vaccin och kroppens immunförsvar.
– Vi kommer inte att bli av med pandemin innan tillräckligt många har vaccinerats eller har genomgått sjukdomen. Det här viruset är här för att stanna och kommer alltid att finnas kvar, säger Julkunen.
Enligt Julkunen är det viktigt att hålla koll på hur smittofallen bland de som är vaccinerade utvecklar sig.
– Det gäller att följa med om antalet vaccinerade som blir sjuka ökar, så att man kan bestämma om det är aktuellt med en tredje dos. Men just nu är det viktigt att alla som har möjlighet tar sin andra dos vaccin.
Enligt institutet och ministeriet hör skolorna inte till riskzonerna för smittspridning trots att antalet fall gått upp den senaste tiden.
– Det har visat sig att det inte är så stor risk att smittor sprider sig i skolorna. I skolorna har man gjort bra jobb för att skydda barnen. Under hela pandemin har man kunnat se att det är i hemmen barn smittas, säger överläkare Helve.
Det finns i nuläget inga planer på att förändra skyddsåtgärderna såsom man gjort, eller håller på att göra, i flera av Finlands grannländer.
– Just nu finns det ingen tanke på att stryka skyddsåtgärderna. Fallen är för många för att göra det just nu, säger Helve.
Här kan du läsa direktrapporteringen från presskonferensen:

ANDRA LÄSER