Var tredje elev- och studiehandledare är obehörig – svårt rekrytera i Svenskfinland

Finlands svenska lärarförbund förespråkar en egen utbildning för elev- och studiehandledare. Bristen på behörig personal är stor.

Åbo Akademi har enligt FSL gett indikationer på att flexibla utbildningsmöjligheter för elev- och studiehandledning är på kommande inom en snar framtid.
16.12.2020 17:20
Nästan 30 procent av elev- och studiehandledarna är obehöriga i de finlandssvenska gymnasierna och i årskurserna 7-9. Det framkommer i Finlands svenska lärarförbunds (FSL) färska kartläggning.
Antalet elever eller studerande som en elev- och studiehandledare ansvarar för ligger i medeltal på 236, som mest 430. FSL förespråkar ett tak på maximalt 200 stycken, i linje med gällande lagstiftning och läroplaner.
"Det är ett steg på vägen för att garantera att varje enskild elev eller studerande får tillräckligt med elev- och studiehandledning", säger Jens Mattfolk, ombudsman vid FSL, i ett pressmeddelande.
FSL skriver att det just nu finns så få behöriga att de lediga platserna lockar få eller inga behöriga sökande alls. Samtidigt kan det finnas erfarna men inte behöriga handledare som har arbetat i många år, men aldrig fått möjlighet att studera på svenska.
Inger Damlin, ordförande för FSL, hoppas att man snart kan studera till studiehandledare på svenska. Arkivbild. Foto: Sofie Fogde/SPT
"För att möta dagens behov och en sannolikt ökande efterfrågan på handledning under de kommande åren, behövs det helt enkelt fler som har behörighet för att ge elev- och studiehandledning", fortsätter han.
FSL framhåller att yrket som elev- och studiehandledare är unikt och skulle kräva en särskild forskningsbaserad utbildning.
Förbundsordförande Inger Damlin säger att förbundet har fört diskussioner med Åbo Akademi om problematiken och fått indikationer på att flexibla utbildningsmöjligheter är på kommande inom en snar framtid.
"Förhoppningsvis får vi snart mer klarhet i det här, jag tror vi har lärare på kö för en studieplats", säger Damlin.
Kartläggningen genomfördes under perioden 19 november – 11 december. Sammanlagt fick FSL in 65 svar från förtroendemän, rektorer och elev- och studiehandledare.

ANDRA LÄSER