Själavårdskassen kommer med bilder som väcker demenssjukas känslor

I församlingens själavårdskasse finns bilder och texter som ska väcka demenssjukas minnen, och skapa diskussion. Mottagandet i stadens seniorhus har varit positivt.

Jorma Ropponen och Katarina Gustafsson bekantar sig med innehållet i själavårdskassen.
Själavårdskassen har nu tagits i bruk i Borgå. Kassen innehåller bilder på flera bekanta, lokala landskap. Dessutom finns det bilder på Borgå domkyrka och andra kristna teman samt en skiva med andlig musik i kassen.
ANDRA LÄSER