Staden stoppar större publikevenemang – barnens bal flyttar till hösten

Borgå stads ledning har fattat beslutet att skjuta upp kommande större publikevenemang till en senare tidpunkt. Avsikten är att stävja coronaviruset.

BALTID. Så här festligt såg det ut i fjol våras när tredjeklassarna från stadens skolor samlads till bal i Idrottshallen. Årets bal skjuts upp till hösten för att förebygga att coronaviruset sprids.
ÖN
10.03.2020 13:40 UPPDATERAD 10.03.2020 13:42
I det här skedet har staden bestämt att flytta barnens bal som traditionsenligt samlat flera hundra elever i årskurs tre till en dag i dansens tecken. Årets bal skulle ordnas den 20 mars, men de 600 tredjeklassare som plockat fram feststassen och dammat av dansskorna får lov att vänta till hösten.
– Det är synd att vi tvingas flytta balen, men vi ordnar en rolig fest i höst i stället då dansarna går i fyran, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen i ett pressmeddelande.
Staden informerar vid behov skilt om andra evenemang som eventuellt skjuts på.
Det är synd att vi tvingas flytta balen, men vi ordnar en rolig fest i höst i stället då dansarna går i fyran.
Utöver det inhiberas skolornas och läroverkens utrikesresor fram till slutet av maj, och även stadens personals begränsar sina arbetsresor utomlands. Borgå stad tar inte heller emot studerande eller gäster från epidemiområden.
Det var efter diskussioner med sakkunniga inom hälsovården som stadens ledning beslöt att ta till förebyggande skyddsåtgärder för att förebygga att coronaviruset sprids.
– Det är aldrig bra att gå till arbetet eller till skolan när man är sjuk, men nu är det skäl att vara extra försiktig om man har symtom som tyder på en luftvägsinfektion, säger chefläkare Kati Liukko.
Enligt henne är det också bra att komma ihåg att riskerna med coronaviruset är störst hos äldre personer och personer som hör till en riskgrupp.
Det är aldrig bra att gå till arbetet eller till skolan när man är sjuk, men nu är det skäl att vara extra försiktig.
– Besök inte sjukhus, vårdenheter, servicehus eller äldre personers hem om du är sjuk, inte ens då du har lindriga förkylningssymtom, säger Liukko.
Det är viktigt att ihåg god handhygien och följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) instruktioner till exempel om att nysa och hosta i ärmen.
Borgå stad fortsätter följa med noggrant med hur coronavirussituationen utvecklas. Staden samarbetar med nationella och regionala hälsovårdsmyndigheter. Information och instruktioner när det gäller coronaviruset finns på Borgå stads webbplats.