Lite gammalt, lite nytt - planen för Lundagatans topp redo att godkännas

På tisdag behandlar stadsutvecklingsnämnden detaljplanen för ändan av Lundagatan. Om allt går vägen kan byggandet inledas redan i år.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar på tisdag ett förslag till detaljplaneändring för tomten och fastigheterna på Lundagatans topp.

Frågan om planen för den gamla hälsostationen mellan Lundagatan och Fänriksgatan har vevats fram och tillbaka i flera år. Nu ser det ut som ett beslut om detaljplanen kan fattas.

Träbyggnaden i ändan av Lundagatan, träbyggnaden vid Engelsstigen och en del av det så kallade stensjukhuset skyddas och bevaras. Genom samarbete med Borgå museum har man hittat en lösning, med vilken delar av stensjukhuset kan bevaras.

Bra för centrumutvecklingen

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger i ett pressmeddelande att kompletteringen av ändan av Lundagatan är en viktig del av utvecklingen av centrum.

Även stadsplaneringschef Dan Mollgren är nöjd med förslaget till detaljplan.

"De planerade byggnaderna har anpassats bra i omgivningen och arkitekturen i referensplanen för området är högklassig. Historien och skikten i en sådan bebyggd miljö gör området intressant och personligt", säger Mollgren.

Bostäder, affärer, parkering

På området byggs totalt 60 bostäder anpassade för äldre, och vanliga bostäder. Avsikten är att bygga ett boende för äldre, där tjänster produceras individuellt utifrån de behov de boende har. Hemmen är hyresbostäder och det ska finnas trivsamma gemensamma utrymmen. Bostäderna är en- och tvårummare och byggs med den så kallade Virkkulankylä-modellen, säger vd Tommi Luukkonen från Kuusikkoaho Oy, som gjort planeringsreservering.

I planen ingår även affärslokaler och en underjordisk parkering. Fyra helheter av nybyggnader av olika höjder byggs. En del av nybyggnaderna ansluts till de byggnader på tomten som bevaras. De nya husen blir tre till fem våningar.

Byggnadsentreprenören Lujatalo är med i projektet. Lujatalo har byggt bland annat centralköket och Strömborgska skolan i Borgå.

Så här går planen vidare

På tisdag avgör stadsutvecklingsnämnden om detaljplanen går vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för ett godkännande. I bästa fall kan byggandet påbörjas redan i år.

ANDRA LÄSER