Fler av hallarna i Östermalm kan bli idrottslokaler

En detaljplaneändring bereds för fastigheten på Industrivägen 4 i Östermalm som skulle möjliggöra mera idrotts- och välfärdstjänster i de nuvarande industri- och lagerlokalerna.

Detaljplaneändringen för lagerlokalerna på Industrivägen 4 rör på sig.
14.03.2023 15:21
Stadsutvecklingsnämnden i Borgå behandlar på sitt möte den 21 mars ett förslag till en detaljplaneändring som gäller fastigheten på Industrivägen 4 i Östermalm.
Den nya detaljplanen skulle möjliggöra mera idrotts- och välfärdstjänster i de nuvarande industri- och lagerlokalerna, samt i mindre mån även mera kafé-, restaurang- och affärslokaler.
Fastighetsägaren har tagit initiativ till planändringen för att hallbyggnaden i området inte har utnyttjats fullt de senaste åren och det har inte funnits efterfrågan på lagerverksamhet. Dessutom försöker man med planändringen utveckla parkerings- och trafikarrangemang på planeringsområdet.
Förslaget till stadsutvecklingsnämnden är att materialen för detaljplaneförslaget läggs fram till påseende för utlåtanden och anmärkningar.