Parkområde ska utvecklas i Näse – Borgå stad tar emot önskemål

Borgå stad förnyar grönområdet vid Borgåporten och planeringen av parkområdet vid Magistratsgatan i Näse påbörjas våren 2023. Invånarna får föra fram sina önskemål.

Borgå stad förnyar grönområdet vid Borgåporten.
20.03.2023 12:38
Det huvudsakliga målet när staden förnyar parkområdet vid Magistratsgatan är att utveckla aktiviteter och öka trivseln.
Staden önskar att invånare i närområdet samt personer som använder parkområdet för fram sina önskemål om aktiviteter i parken via en förfrågan som är öppen fram till den 31 mars. Utvecklingsidéerna används enligt möjlighet inom planeringen.
Förfrågan är anonym och det tar cirka fem minuter att svara på den.
Förfrågan hittas här.

ANDRA LÄSER