Fokus på mobbandets ursprung

– Budskapet är att man trots motgångar inte ska tappa tilltron till sina egna styrkor, man kan vända sina erfarenheter till något positivt, säger föreställningen Jäljets regissör. Hon, liksom de andra medverkande, vet vad de talar om, mobbningen har satt sina spår i dem alla.

EVIGT PROBLEM. Susanna Karvinen (t.h.) säger att det alltid kommer att finnas mobbning men att man kan arbeta för att den ska bli mindre allmän. Tillsammans med Beniamino Borghi och Mirella Pendolin har hon gjort en föreställning om de spår mobbandet lämnar efter sig.

Först blåser flickorna tobaksrök på den spanska pojken. Sedan bränner de honom med fimparna, slår honom och lämnar honom liggande på golvet medan den dramatiska, ångestladdade musiken spelar.

– Det här är nog den tuffaste scenen i föreställningen. Trots att det här är fysisk teater använder vi ju inga fysiska slag men musiken hjälper till att förmedla den bistra stämningen av mobbning, säger regissör Susanna Karvinen om scenen hon själv, Mirella Pendolin och Beniamino Borghi just spelade upp i danssalen i Mejeriet i Lovisa.

Deras föreställning Jäljet, där man ställer fokus på mobbningen i skolorna, har sin enda föreställning för allmänheten nu på lördag (se faktaruta), efter julledigheterna bär det av på turné ute i skolorna.

Mirella och Susanna säger att föreställningen är ett personligt projekt för dem alla.

– Föreställningen har sitt ursprung ur våra egna upplevelser som barn och unga. Vi har alla blivit mobbade, Beniamino, min man Kalle Katz och jag själv, säger Mirella.

– Och jag har varit på båda sidorna, jag har både blivit mobbad och mobbat. Jag hade så mycket illamående inom mig att det måste få utlopp på något sätt och främst gick det ut över mina lärare. Men den stora frågan vi ställer i föreställningen är varför vi över huvud taget har så mycket mobbning i vår kultur, säger Susanna.

Verktyg till skolorna

Föreställningen Jäljets uttrycksformer är musik, rörelser och dans, någon dialog finns det inte.

– Men föreställningen inleds med en lång monolog som jag kommer att översätta till svenska tills vi börjar visa den på svenska skolor, säger Mirella.

Jäljet – Spår

En musik- och dansföreställning om de spår mobbning lämnar efter sig.

Av och med: Susanna Karvinen, Mirella Pendolin, Beniamino Borghi och Kalle Katz.

Föreställningen är Karvinens slutarbete på dramainstruktörslinjen vid Metropolia.

Får sitt uruppförande på finska nu på lördag den 26.11 klockan 19 vid Drottninggatan 3 i Lovisa.

Speltid 45 minuter, frivillig inträdesavgift.

Efter årsskiftet åker gruppen till skolor i Södra Finland och i Österbotten för att framföra föreställningen på både svenska och finska.

Ord kan ibland kännas klumpiga och otillräckliga när det gäller att uttrycka sina känslor, Susanna säger att dans och musik varit och är viktiga uttryckssätt för kvartetten bakom Jäljet. Så därför valde man att också bygga upp föreställningen kring ett ordlöst uttryck.

Mirella håller med.

– Man ska få använda sina styrkor på ett konstruktivt sätt, jag tycker det borde vara friare i skolorna att uttrycka sig genom olika konstgrenar.

Mirella berättar att hon ska börja erbjuda föreställningen till olika skolor i december och eftersom produktionen fått fondfinansiering ska kostnaderna för skolorna vara lättöverkomliga.

Förutom själva föreställningen ingår i paketet en uppsättning med uppgifter till skolorna som kan genomföras klassvis.

– Eleverna får olika uppgifter relaterade till mobbning som de ska arbeta med genom dans, musik eller skrivande. Det material uppgifterna resulterar i ska de dokumentera och publicera på sociala medier, så kan de också lämna efter sig sina egna spår.