Asylsökande på Borgå folkakademi väntar ännu på besked

Borgå folkakademis avtal med Migrationsverket om att inkvartera asylsökande löper ut i augusti. De flesta fortsätter i skolan för att integreras på svenska.

UNDERVISNING PÅ SVENSKA. Merparten av de asylsökande ungdomarna i Borgå folkakademi kommer att fortsätta där med integrationsutbildningen.

Fyra av nitton asylsökande ungdomarna på Borgå folkakademi har fått besked av Migrationsverket att de får uppehållstillstånd i Finland. Fem har ännu inte blivit intervjuade medan övriga väntar på besked.

Skolans rektor Henrik von Pfaler är optimistisk och räknar med att alla nitton kommer att ha fått besked senast i augusti.

– Som det ser ut nu kommer Borgå folkakademi inte att ta emot nya asylsökande efter att det nuvarande avtalet löper ut i augusti. Men om det uppkommer nya behov finns det en beredskap att på nytt ta emot asylsökande.

Fyra tjänster som handledare för de asylsökande upphör antagligen när avtalet med Migrationsverket tar slut.

Tre asylsökande har meddelat att de vill fortsätta sin integrering på finska medan övriga antagligen kommer att få sin integrationsutbildning på svenska i Borgå folkakademi.

Det är upp till Borgå stad att arrangera ungdomarnas boende, men för dem som fortsätter sin utbildning på skolan är internatet en möjlighet.

Bor kvar under sommaren

I integrationsutbildning ordnas undervisning i finska eller svenska och vid behov läs- och skrivundervisning. Dessutom får eleverna undervisning som främjar tillträde till arbetslivet och vidareutbildning.

Folkakademin har tillstånd att erbjuda integrationsutbildning på svenska för vuxna. Personer som fyllt 17 år räknas som vuxna. Staten betalar utbildningen.

Borgå föreslås ta emot 119 flyktingar, varav 60 platser i så fall är vikta för minderåriga. Det innebär att alla asylsökande på Borgå folkakademi och i Karijärvi stannar i Borgå och får sin integrationsutbildning här.

– Det är upp till Borgå stad att arrangera ungdomarnas boende, men för dem som fortsätter sin utbildning på skolan är internatet en möjlighet. Det är också möjligt att flyktingar på andra orter väljer att integreras på svenska i Borgå.

Under sommaren bor de asylsökande kvar på skolan. Det ordnas också kurser under sommarmånaderna.

ANDRA LÄSER