Detaljplaneändring för östra ändan av Alexandersgatan går vidare till stadsstyrelsen

Enligt förslaget ska byggrätten bli 10 500 kvadrat på området och byggrätten för affärs-, kontors- och servicelokaler är totalt 450 kvadrat. Man räknar med att kunna bygga kring 160-190 bostäder i kvarteren.

De här tomterna berörs av ändringen av detaljplanen på området.
17.06.2021 16:30
Mika Varpio (De Gröna) röstade under stadsutvecklingsnämndens möte för att ärendet skulle remitteras till en ny beredning, men fick inte gehör.
– Ärendet har behandlats flera gånger och varje gång har jag motsatt mig. Jag har stöd, men det räcker inte i omröstningarna, säger han.
Enligt Mika Varpio passar de höga byggnaderna som nu planeras inte in på platsen.

ANDRA LÄSER