Detaljplaneändring för östra ändan av Alexandersgatan går vidare till stadsstyrelsen

Enligt förslaget ska byggrätten bli 10 500 kvadrat på området och byggrätten för affärs-, kontors- och servicelokaler är totalt 450 kvadrat. Man räknar med att kunna bygga kring 160-190 bostäder i kvarteren.

De här tomterna berörs av ändringen av detaljplanen på området.
Mika Varpio (De Gröna) röstade under stadsutvecklingsnämndens möte för att ärendet skulle remitteras till en ny beredning, men fick inte gehör.

ANDRA LÄSER