Kaplansgården får nya ägare om gemensamma kyrkorådet godkänner högsta budet

På torsdag avgörs försäljningen av Kaplansgården. Förslaget till gemensamma kyrkorådet är att fastigheten säljs till Sara och Anders Karlsson.

Borgå kyrkliga samfälligheter säljer Kaplansgården där Lekskolan Regnbågen är verksam. Hyresavtalet går ut i slutet av juni.

Tio anbud lämnades in, och enligt gemensamma kyrkorådets beslut i februari säljs fastigheten till den som bjuder mest. Det gjorde Borgåborna Sara och Anders Karlsson, vars anbud är 651 000 euro.

Karlssons vill inte i det här skedet kommentera sina planer för fastigheten, utan väntar med det tills köpeprocessen är avslutad.

Momenten är många: Efter att gemensamma kyrkorådet fattat sitt beslut i juni går ärendet vidare till gemensamma kyrkofullmäktige, till Helsingfors domkapitel och ska godkännas av kyrkostyrelsen innan fastighetsaffären kan slutföras i Borgå kyrkliga samfällighet. Eventuella överklagan som lämnas in kan ytterligare fördröja processen.

De senaste åren har ​Lekskolan Regnbågen, ett privat Steinerinspirerat daghem, hyrt fastigheten för sin verksamhet. Fastighets- och upphandlingschef Krista Eloneva på Borgå kyrkliga samfällighet säger att läget just nu är det att hyresavtalet med föreningen Steinerpedagogikens vänner i Borgå, som driver daghemmet, går ut i slutet av juni.

– Avsikten är att inte förnya hyresavtalet, säger Eloneva.

Kaplansgården säljs till högst bjudande. Förslaget är att godkänna Borgåborna Sara och Anders Karlssons anbud på 651 000 euro.

Östnyland har inte lyckats få tag på föreningens ordförande Frida Tavastila för en kommentar. Enligt uppgift hade föreningen styrelsemöte i går kväll och en plan b lär vara under arbete. Uppenbarligen är avsikten att fortsätta daghemsverksamheten i andra lokaler.

Kaplansgården är byggd 1890 och är 179,5 kvadratmeter stor. Tomten är 3 892 kvadratmeter. Helheten ligger i triangeln mellan Finnbyvägen, Gamla Kungsvägen och Kapellansbrinken i Borgå, ett stenkast Borgå domkyrka.

Borgå kyrkliga samfällighet har även satt Svenska församlingshemmet, Furunäs och det gula trähuset intill till salu.

Läs mer om övriga fastigheter som Borgå kyrkliga samfällighet har till salu.

Läs mer: En storslagen möjlighet för rätt köpare: Församlingshemmet letar efter ny ägare