Det är inte första gången som militären tar i land i Valkom – marinens storövning syns i terrängen

Marinens huvudkrigsövning Kaisla 20 kör i gång mot slutet av veckan och det kommer att märkas bland annat som oljud i Valkom.

Marinens huvudkrigsövning Kaisla 20 syns i östra Nyland, kustbrigaden tar i land i Valkom och övar bland annat på att skjuta.
I övningen Kaisla 20 ligger fokus på sjöoperationer och mellan den 27 november och 4 december kan man se trupper som över i Valkomområdet. Det är trupper från Kustbridagen som övar i Valkom, och de kommer att använda övningsammunition under två av övningsdagarna (30.11–1.12).
Skjutövningarna kan förorsaka buller.
Kommodor Janne Muurinen leder övningarna där truppförbanden som deltar till lands kommer från axeln Obbnäs-Kotka-Fredrikshamn, samt marintrupper som övar på Finska viken.
Marinens övningsmoment omfattas av olika operativa uppdrag, som att placera ut sjöminor, leta efter sjöminor och att beskydda sjötrafiken. Kustjägarna övar bland annat på att bekämpa trupper som försöker ta i land i kustområdet.
I övningen deltar personal från marinens samtliga truppförband samt flera militärfartyg, bland annat stridsfartyg och stödfartyg samt enheter från Gränsbevakningsväsendet. Helikoptrar och drönare från armén deltar även i övningen, totalt handlar det om cirka 2 000 man.
Marinens huvudkrigsövning Kaisla 20 pågår på östra Finska viken, Skärgårdshavet och på kustområdet utanför Nyland och sydöstra Finland. Det går att följa med övningen på #Kaisla20 och #merivoimat.