Fåglar och frihet i Mannerheimgatans passage – galleriet på gatunivå breder ut sig

FRIHET. Elina Sarlin har målat årets väggmålning i passagen under Mannerheimgatan. Fåglarna symboliserar frihet och styrka. Bild: Kristoffer Åberg

Passagen under Mannerheimsgatans bro inleder sitt tredje år som galleri med en ny mural av konstnären Elina Sarlin. Även målningen på den motsatta väggen har fått nya former och färger.

Galleri Gata, som finns i passagen under Mannerheimgatans bro, inleder sitt tredje utställningsår i morgon fredag. Det är konstnären Ylva Holländer som fungerar som kurator för utställningen, som en gång per år får ett nytt konstverk. I år är det konstnären Elina Sarlin som bjudits in som gästkonstnär för att måla väggen.

– Då Ylva frågade om jag ville vara med blev jag genast ivrig. Det här är den första muralmålningen jag någonsin målat och därför är det extra roligt att få vara med och förverkliga det här konstverket, berättar Sarlin.

Grundades år 2018, på konstnären Ylva Holländers initiativ.

Finns i passagen under Mannerheimvägen.

Den ena muralmålningen målas varje år om av en gästkonstnär.

I år är det konstnären Elina Sarlin som målat väggmålningen.

Utvidgas i år med ett nytt konstverk i den nya allmänna toaletten under bron.

I sommar ingår konstverket Den galna trädgården, som hänger under bron, till utställningen.

Konstverket, som föreställer stora svarta fåglar på en svartrandig bakgrund, är det största som Sarlin målat och har krävt noggrann planering. Som inspirationskälla har hon använt sig av naturen.

– Naturen har alltid varit en viktig del av mitt liv. Fåglarna på väggmålningen symboliserar frihet, styrka och möjligheten att fara dit man vill. Därtill har jag velat göra ett energiskt och lekfullt konstverk som glädjer människor då passerar.

Det var Holländer som tog initiativ till Galleri Gata år 2018. Hennes egna konstverk på den motsatta väggen utvecklas för varje år med nya tilläggsfärger och mönster.

– Det är intressant att jobba på det här sättet, mina konstverk är sällan färdiga. Det verkar även vara uppskattat bland Borgåborna, och jag har fått kommentarer om att det är roligt att följa med hur mitt konstverk utvecklas och förändras.

ÅTERANVÄNT. Nelli Nio och Ylva Holländer har gjort ett konstverk av återanvända plastföremål för att pigga upp omgivningen under bron. Bild: Kristoffer Åberg

Nya konstverk

En annan nyhet för i år är Holländers och konstnären Nelli Nios konstverk Den galna trädgården (Jardin fou). Konstverket, som hänger under Mannerheimgatans bro, består av olika återvunna plastföremål som tillsammans bildar en rund, färgsprakande cirkel.

– Vi ville pigga upp stadsbilden med vårt färggranna konstverk. Vi valde att använda oss av plast, då det är ett fantastiskt och hållbart material där olika färger syns tydligt och klart.

Enligt konstnärerna är konstverket samtidigt ett ställningstagande, som påminner oss om den rådande slit-och-släng kulturen och den enorma mängden plastskräp som finns i vår värld.

Efter midsommaren skall Galleri Gata ytterligare utvidgas till den nya, offentliga toaletten vid bron, dit Borgå stad beställt en väggmålning av Holländer. Toaletten och konstverket förväntas vara klara för öppning den 1 juli.

FÄRGGLÄDJE. Ylva Holländers konstverk utvecklas med nya mönster och färger för var år som går. Bild: Kristoffer Åberg

Mer läsning