Ny chans för Lovisa?

Tärningen är kastad, och nu är det bara att tuta på och köra.

Thomas Rosenberg
29.09.2020 06:35
”Eda” är bekant för varje korsordslösare, även om det knappast hör till vardagsvokabulären. Bakström, eller bakvatten, säger ordboken. Strömvirveln bakåt som uppstår vid strandkanten, speciellt i mindre vikar och andra inbuktningar. Den lilla drottningstaden längst inne i Lovisaviken har länge stått stilla i edan. Men kanske det nu äntligen lossnar? Inte så mycket på grund av bostadsmässan som nu byggs på de gyttjiga stränderna i vikbotten utan som en följd av coronan och dess konsekvenser. Alltfler börjar inse att pandemierna kommit för att stanna, och att vi måste vänja oss vid att det som varit undantagsförhållanden blir en del av det nya normala. Flera forskare hävdar att det vi nu ser är början på en svängning i det som hittills tett sig som en naturlag: suget in mot centrum. Storstaden med dess urbana livsstil ter sig plötsligt hotfull och alltfler söker sig bort från trängsel och otrygghet.