Äntligen! – Snart får staden tillstånd att renovera gamla bron

Det förberedande arbetet är klart och nu väntar Borgå stad endast på vattentillståndet för att kunna gå vidare med projektet med att reparera gamla bron. På Regionförvaltningsverket uppger man för ÖN att väntan snart är över.

Gamla bron i Borgå är i dåligt skick. Brons landfästen har rört på sig, vilket gör det nödvändigt att riva och bygga om dem.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
20.02.2023 11:07
Det är många Borgåbor som undrar vad som egentligen händer – eller snarare inte händer – vid gamla bron i Borgå. Redan länge har det talats om att bron måste genomgå en grundlig reparation och för ganska precis ett år sedan skrev ÖN om stadens förhoppningar om att arbetet i bästa fall skulle kunna inledas under 2022.
Då talades det om att vattentillståndet för projektet eventuellt skulle beviljas av Regionförvaltningsverket AVI redan under hösten och senare justerades tidtabellen fram till slutet av 2022. Men fortfarande finns inget vattentillstånd och eftersom staden redan är klar med de förberedande arbetena så här långt innebär det att projektet i praktiken står stilla i väntan på lovet.
Någon kanske undrar vad ett vattentillstånd egentligen är och här kan Borgå stads planeringschef Elina Leppänen komma med besked.

ANDRA LÄSER