"Svenskan är inte längre ett ess i ärmen" – Språket har mindre betydelse för de som söker in till Prakticum

I höst inleder 85 östnylänningar sina studier vid Prakticums enhet i Borgå. Bland Borgålinjerna är det elmontör och social- och hälsovårdslinjen som sökande mest dras till.

Finska eller svenska? För allt färre är språket det avgörande i valet av studieplats.
Bland de populäraste utbildningarna på Prakticum i Borgå är bilmekaniker, elmontör och social- och hälsovårdslinjerna. Platserna blev i stort sätt fulla efter att sökanden med utbildningen som sitt första val tagit emot den.
ANDRA LÄSER