"Svenskan är inte längre ett ess i ärmen" – Språket har mindre betydelse för de som söker in till Prakticum

I höst inleder 85 östnylänningar sina studier vid Prakticums enhet i Borgå. Bland Borgålinjerna är det elmontör och social- och hälsovårdslinjen som sökande mest dras till.

Finska eller svenska? För allt färre är språket det avgörande i valet av studieplats.
Victoria Forsmanvictoria.forsman@ostnyland.fi
21.06.2022 11:28
Bland de populäraste utbildningarna på Prakticum i Borgå är bilmekaniker, elmontör och social- och hälsovårdslinjerna. Platserna blev i stort sätt fulla efter att sökanden med utbildningen som sitt första val tagit emot den.
– På social- och hälsovårdslinjen hade man från början 20 platser, men nu har man tagit in 24 stycken, säger Ida-Lotta Lind som är kommunikationsansvarig på yrkesinstitutet Prakticum.
En av överraskningarna är verkstadsmekanikerlinjen som tidigare år inte varit så populär. I år hade den nio sökande, jämfört med förra årets fyra. Ofta speglar samhällets trender i hur populära vissa utbildningar blir under vissa år. Ida-Lotta Lind tror att ökningen kan bero på att lärarna varit aktiva med att hålla kontakt med arbetslivet. 

ANDRA LÄSER