Här är kandidaterna i Lovisa:

Åtta partier och valförbund ställer upp kandidater i kommunalvalet i Lovisa. Här är namnen på dem som är redo att bli nya beslutsfattare i staden under nästa mandatperiod.

Lovisa fullmäktige behöver nya beslutsfattare. Här är listorna med stadsbor som är beredda att axla ansvaret fyra år framöver.
May Wikström
05.05.2021 19:00 UPPDATERAD 14.05.2021 13:54

Öppna Partiet

Sepperi Toni (fastighetsingenjör)

Vänsterförbundet

Holopainen Jarmo (företagare), Hällfors Per (lageroperatör), Kalleinen Kristiina (docent)

Gröna förbundet

Arlin-Kippola Anna-Kaarina (filosofie kandidat, pensionär), Fogelberg Nina (musiker), Hurtta Hanna (matinfluencer, fotograf), Häyhä Severi (student), Katz Kalle (musiker, musiklärare), Koistinen Jenni (danskonstnär), Kumin Erica (kock, vårdbiträde), Liljeqvist Elmira (jurist), Länsipuro Janne (företagare), Noroviita Timo (filosofie kandidat, skolfarfar), Raivio Timo (diplomingenjör), Rossi Reeta (hornblåsare, företagare), Stenbäck Dan (vårdassistent), Uimonen Börje (informationshanteringschef), Vuokko Marjo (lektor, pensionär), Viikari Leena (pedagogie kandiat)

Finlands Socialdemokratiska Parti

Bergström Torbjörn (pensionär), Haataja Seija (socionom), Hyppölä Laura (huvudförtroendeman, försäljare), Holmström Eeva (kvalitetshantering, sakkunnig), Hämäläinen Satu (ekonomiassistent), Isotalo Arja (pensionär, konditionsskötare), Kekkonen Jari (lagerskötare), Kohonen Kari (pensionär, Laiho Pasi (skiftschef), Laitinen Henry (operatör), Lappalainen Kalevi (tullöverinspektör, pensionär), Lindfors Annika (ekonomie magister, lärare), Lindroos Johannes (stuveriarbetare), Lohenoja Meri (mångkonstnär), Lohenoja Pertti (arbetsledare), Mettinen Veli-Matti (pensionär, företagare), Paakkarinen Toni (maskinskötare), Puolakka Katja (företagare), Rönnholm Marjo (mattjänstarbetare), Selander Leena (pensionär, verksamhetsledare), Sjöholm Ulf (pensionär) Tähtinen Keijo (pensionär)

Sannfinländarna

Eloranta Arto (yrkesman), Hyttinen Jari (installatör, företagare), Hörkkä Aimo (pensionär), Immonen Janne (taxichaufför), Kantola Sinikka (pensionär), Kaura Jari-Jukka (arbetsledare), Kvick Bengt (målare), Oinonen Mari (operatör), Parikka Kirsti (filosofie doktor, docent), Peltoluhta Vesa (fiskerimästare), Stenberg Immo (pensionär, stuvare), Willberg Olli (byggnadsbranscharbetare)

Svenska folkpartiet i Finland

Allén Daniel (småutrustningsansvarig), Alm Agneta (pensionär, socialarbetare), Andersson Otto (SFP ministergruppens specialmedarbetare), Baumgartner Pia (magister i hälsovetenskaper, avdelningssköterska), Björkman-Nystén Nina (journalist), Bruce Marina (pensionär), Grandell Barbara (specialsjukskötare, chef ), Grandell Beatrice (hälsovårdare, företagare), Grundström Ben (kommissarie), Grundström Maria (organisationschef, ekonomie magister), Haddas Anders (hortonom, privatföretagare), Hento Miia (byggnadstillsynschef, byggnadsingenjör), Hinttaniemi Jonna (företagshälsovårdare), van den Hoek Pieter (jordbrukare), Hollmén Annina (farmaceut, skolgångsbiträde) Häggblom Kerstin (kandidat i humanistiska vetenskaper, journalist), af Hällström Karl (prost ), Karlsson Håkan (pensionär, lantbrukare), Karlsson Kim (jordbrukare), Karlsson Mikael (landsbygdsföretagare, agrolog), Klemettinen Jenna (butiksbiträde, försäljare), Liljestrand Tom (landsbygdsföretagare, agrolog), Lindholm Gabi (företagare), Nygård Emil (landsbygdsföretagare), Rosenberg Thomas (skriftställare, politices magister),
Ruusunen Jannica (verksamhetsledare, företagare), Sederholm Eva (sjukskötare), Sjöholm Markus (diplomingenjör, VVS- projektledare), Staffans Sten (pensionär, VVS-planerare ), Stenbacka Carina (rektor, klasslärare), Söderholm Li-Lo (pensionär, rektor), Thesslund Stefan (jordbrukare, skogsmaskinsföretagare), Turku Roger (skogsbruksråd, pensionär), Uutinen Lotte-Marie (sjukskötare, avdelningsskötare), Wide Roger (skogsbrukstekniker, företagare)

Samlingspartiet

Bäcklund Marina (körplanerare), Fellman Annika (företagare), Forsberg Kimmo (diplomingengör), Friman Henry (företagare), Hakasaari Petri (processpecialist), Haverinen Katri (speciallärare), Heijnsbroek-Wirén Mia (företagare), Hyvönen Petri (vd),
Karvonen Juha (företagare), Lepola Janne (läkare), Malmberg Irene (tradenom, controller), Malmivaara Jouni (företagare),
Mulli Eero (utvecklingschef, diplomingenjör), Paavolainen Juhani (byggmästare), Pettersson Petri (polis), Rugamba Moise (närvårdare), Siljander Petri (besiktningsman), Siltanen-Lehtovaara Sarita (business manager), Sokka-Tuomala Anne (freelancer, guide), Tiainen Paavo (pensionär), Tuomala Kalle-Oskar (studerande), Vakkuri-Johansson Emmi-Liina (musikpedagog), Vidgren Ville (pilot), Vikström Jan (pensionär), Waris Hannele (sjukskötare), Weckman Pamela (premiärlöjtnant i reserven, chaufför) Willberg Esa yrittäjä, (företagare, vd), Österman Anton (försäljningschef)

Centern i Finland (CENT+KD)

Ajomaa Pertti (ekonom), Hagfors Kari (politices magister), Hovi Antti (energiexpert), Niemelä Lenita (företagare, bokförare), Nurkkala Kirsi (filosofie magister, lektor), Oksanen Kirsi (företagare, utbildare), Pappila Kristiina (lantbruksföretagare, merkonom), Pekkola Katja (lärare i småbarnspedagogik, företagare), Peräkylä Teemu (försäljningschef), Rokala Minna (lösningsexpert), Thomasson Daniel (ingenjör)

Kristdemokraterna i Finland (KD) (CENT+KD)

Falck Antti (skolgångsassistent), Huttunen Sonja (biolog, filosofie magister), Jungner Hans (pensionär),
Konttinen Lisbeth (pensionär, projektplanerare), Marjakangas Miia (kontorsassistent, studerande)
Pellinen Jari (byggnadsarbetare)