Effica blir Lifecare som kanske blir Apotti

Servicen inom Borgå stads social- och hälsovårdstjänster kan tillfälligt bli långsammare från slutet av januari när klient- och patientdatasystemet byts ut. Om kanske ett och ett halvt år kan det dessutom bli ett nytt byte, till Apotti.

PATIENTDATASYSTEM. Social- och hälsovården i Borgå tar i användning ett nytt system i slutet av januari.

Borgå stads social- och hälsovårdssektor tar i användning Tieto Oyj:s klient- och patientdatasystem Lifecare under fredag och lördag 24–25.1.

Ett driftavbrott inleds klockan 18 på fredag och varar cirka 12 timmar. På grund av driftavbrottet kan uppgifter inte skrivas in i det digitala systemet men personalen kan se klient- och patientuppgifter i det gamla Effica-systemet.

Systemändringen görs under sen kväll och natt på veckoslutet för att störa verksamheten så litet som möjligt. Servicen kan fungera långsammare än vanligt under och efter ändringen och klienterna ombes att reservera tillräckligt med tid när de sköter sina ärenden.

Inte svårt att lära sig

Personalen har utbildats i det nya systemet redan under flera månader.

Samtidigt sitter en utredningsgrupp och planerar för att social- och hälsovården i Borgå så småningom ska kunna gå över till klient- och patientdatasystemet Apotti.

– Effica-systemet är föråldrat och stöds inte längre, säger ledande läkare Kati Liukko i Borgå. Därför måste vi byta bort Effica, trots att vi vet att det kan bli nya förändringar ganska snart.

– Fördelen med Lifecare är ändå att det på många sätt påminner om Effica och därför inte är så svårt att lära sig. Apotti är sedan något helt nytt med egenskaper som vi ännu saknar.

Nya Lifecare kommer att vara dyrare att använda än gamla Effica, men prisskillnaden är ändå i en helt annan klass om beslutsfattarna går in för Apottis klient- och patientdatasystem.

– Vi kan gå över till Apotti tidigast hösten 2021, säger Liukko.

Borgå sjukhus har jobbat med övergången till Apotti under årsskiftet och det är meningen att det nya systemet ska vara i kraft i sin helhet från februari.

ANDRA LÄSER