Insändare: Bilister i Majberget motarbetas

Det behövs fler parkeringsplatser i Majberget, skriver Anneli Lilja i en insändare.
19.10.2022 17:33
Idag finns det stora problem med parkeringsplatser på Majberget i Borgå. Nya hus byggs i snabb takt men nya parkeringsplatser uppstår inte, däremot förbjuds de. 
Det uppskattas att redan flera tusen personer bor på Majberget och det finns möjlighet till max en bilplats per hushåll, i värsta fall blir man helt utan. Fallet i många hushåll är att det finns två eller fler fordon. 
Just nu finns det en liten sandplan som rymmer max 20 bilar och längs en gata, där det ryms kanske 15 bilar. Var skall resten av bilarna parkeras? Närmaste ställe där det finns gratis parkeringplatser är Humlas parkeringsplats, nästan en kilometer bort. Inte finns det gästplatser heller, så gäster bör man inte ha då man bor där. 
Området marknadsförs som naturnära och miljövänligt, och därför förbjuder staden människorna att äga en bil. Men ändå väljer staden att inte förbättra kollektivtrafiken så man skulle klara sig utan en bil i staden.
Det fanns en till gata, Råbergsbrinken, där det fram tills sommaren 2022 var lagligt att parkera längs med. Men på grund av att personer som gick på trottoaren ansåg att de inte rymdes att gå förbi då bilar på vintern var delvis parkerade upp på trottoaren, för att vägen var otroligt dåligt plogad så man helt enkelt inte såg var trottoaren började. Detta enbart då det kom som mest snö och man prioriterade de viktigaste gatorna i centrum. 
Snabbt var Borgå stad framme och gav böter och hade inget annat val än betala den. Hur är det möjligt att en procent av befolkningen där har rätt att bestämma och resten  99 procent måste lida på grund av dem? Är det så demokratin fungerar i detta land? Det finns planer på att det skall komma ytterligare en  parkeringsplats till området, men det ser ut att bli långt i framtiden. 
Området marknadsförs som naturnära och miljövänligt, och därför förbjuder staden människorna att äga en bil. Men ändå väljer staden att inte förbättra kollektivtrafiken så man skulle klara sig utan en bil i staden. Dessutom är det många som har en arbetsplats där inte kollektivtrafik över huvudtaget är möjligt. Meddelanden har skickats till Kompassen samt de som bestämmer om detta i staden och inget svar har man fått. Jag hoppas det sker en förändring då detta påverkar människors vardag.
Anneli Lilja
Borgå

ANDRA LÄSER