Ströhö är som vilda västern – skoldagarna är kaotiska, "choose your weapon", beskriver en förälder

Våld, stöld, hot, alkohol, droger. Ja, det är knappt man kan tro att det är en skola man talar om då man hör föräldrars och elevers beskrivningar av årskurserna 7-9 vid Strömborgska skolan. Rektorn säger att skolan tar tag i problemen, men bakom den ljusa tegelfasaden på Strömborgska skolan pyr oroligheterna. Som vid så många högstadier i dag.

Oroligt i Strömborgska skolan. Illustration: Kristoffer Åberg
Fredrika Lindellfredrika.lindell@ostnyland.fi
27.03.2023 13:58 UPPDATERAD 27.03.2023 14:09
ÖN talar med en handfull föräldrar och elever vid högstadiet i Strömborgska skolan och en kaotisk bild av skolvardagen målas upp. Häromveckan kunde man läsa om oroligheterna i Lyceiparkens skola i ÖN, och tidigare i våras om bråk, skadegörelse och mobbning i Nickby Hjärta. Och nu tycks Strömborgska skolan följa samma mönster.
Vad rektorn och utbildningsdirektören har att säga om läget kommer vi till, men först ska vi höra föräldrarnas och elevernas sida av saken. Föräldrar och elever är intervjuade som anonyma, men redaktionen känner till deras namn.
Föräldrarna oroar sig för att eleverna inte går trygga i skolan: det förekommer mobbning och elever utsätter andra elever för våldshandlingar. Elevernas saker stjäls både inomhus och utomhus. Därtill förekommer langning av alkohol, tobaksprodukter och droger under skoltid. Till råga på allt pågår utpressning och direkta hot, till exempel om våldshandlingar eller inbrott i någons hem.

ANDRA LÄSER