Kommendantshusets väggar har bevittnat många skeden av Finlands historia

Kommendantshuset i Lovisa har varit bland annat brigadhus, fortifikationshus, sjömansskola – och som namnet säger kommendantshus. Där fanns också Lovisas första finska folkskola och en vävskola innan huset blev museum.

Kommendatshuset i Lovisa har haft många funktioner genom åren. Bilden är från november 2019, just nu är huset täckt av en presenning och taket renoveras.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
20.10.2022 16:32
Paradtrappan vrider sig uppåt omgärdad av kalkade kompakta stenväggar. I 267 år har stegen trampats av både höga herrar, militärer och borgare, i dag mest av museibesökare. Träet är slitet och där foten naturligt hamnar har en grop bildats. Museiintendent Ulrika Rosendahls varning för de ojämna stegen är på sin plats. 
– De flesta besökare reagerar på att trapporna är så slitna, säger hon. 
För tjänstefolket fanns en mindre, men lika använd och betydligt smalare pigtrappa.