Armbrytning att vänta om Borgåförsamlingarnas fastigheter

När gemensamma kyrkorådet samlas på torsdag ska evighetsfrågan om samfällighetens fastigheters framtid igen upp, men bara till diskussion. Däremot väntas ett avgörande om församlingshemmens öden, det gäller Runebergsgatan 24 och Lundagatan 5.

KAN INTE AVYTTRAS. Domkyrkan är den av Borgå kyrkliga samfällighets fastigheter som säkert de flesta församlingsmedlemmar inte vill avstå ifrån.
I många år har man inom Borgå kyrkliga samfällighet insett att man äger alltför många fastigheter. Det är dyrt att sköta fastighetsunderhåll och reparationer, speciellt i ljuset av att församlingsmedlemmarna blir allt färre och kyrkoskatteintäkterna allt mindre.

ANDRA LÄSER