Navigatorn arrangerar arbetskurser

Navigatorn tar emot anmälningar till kurser för hetarbetscertifikat och arbetssäkerhetskort, meddelar Borgå stad.

Personer under 30 år kan nu anmäla sig till kurser för att få certifikat för heta arbeten och arbetssäkerhetskort – för kostnaden tio euro. Förutsättningen är att den som vill delta i kurserna anmäler sig personligen i Navigatorn.
Korten i fråga behövs speciellt inom byggbranschen och industribranschen, och de är i kraft fem år. I båda kurserna finns plats för högst 30 deltagare. Deltagaravgiften betalas först efter kursen.
Kursen i heta arbeten ordnas i WSOY-huset onsdagen den 27 februari och kursen i arbetssäkerhet tisdagen den 2 april. Båda kurserna börjar kl. 10. Kursplatsen informeras skilt till deltagare.
Under sportlovsveckan 18.2–21.2 är Navigatorn öppet som normalt från måndag till torsdag kl. 13–16.30.