Tre digitala infotavlor ska läggas upp på Borgå torg

Lätt tillgänglig digital information om bussarnas tidtabeller har lyst med sin frånvaro på Borgå torg sedan busstationen revs. Ett tjänstemannabeslut ska råda bot på det.

Tre infotavlor ska läggas upp på torget.
22.03.2023 09:39
Kommunteknikchef Kari Hällström har fattat beslutet att skaffa tre digitala infotavlor till Borgå torg. Tavlorna, som kommer att visa information om bussarnas tidtabeller, kommer att placeras där busstationen tidigare stod samt vid väderskydden på Fredsgatan och Biskopsgatan.
De tre infotavlorna kostar totalt knappa 30 000 euro.

ANDRA LÄSER