Kolumn: Mötesplatser

Mats Fontell reflekterar över möten med andra människor och sammanhangen där dessa möten sker. Inte alla möten är positiva.

Klassträffar är som bekant ett återkommande tema i filmer, böcker och andra berättelser. Att mötas och umgås efter många år kan innehålla en salig blandning av komik, tragedi och drama. I bästa fall förstås också glädje och varmt återseende. Även om de fiktiva manuskripten är karikerade så ger de nog ändå en viss bild av det verkliga upplägget.
ANDRA LÄSER