Seniorer fick nytt hem och nya rutiner

FIN I HÅRET. Frisörskan Pamela Weissman besöker Ebbo regelbundet. Hannu Hyökki har bokat tid för klippning. Bild: Kristoffer Åberg

Det har gått en månad sedan servicecentret Äppelbacken stängdes för renovering och husets boende måste flytta till ett tillfälligt hem.

På Äppelbacken bor ett åttiotal personer och femtioåtta av dem flyttade till Ebbo. På Äppelbacken bor också personer som inte hör till hemvården och dem erbjöd staden en hyresbostad på annat håll. Några skaffade på egen hand en bostad för den tid reparationerna pågår. Äppelbacken ska få ett automatiskt släckningssystem och samtidigt ska en del av lokalernas ytor piffas upp och balkongerna förnyas.

– Flytten var ett stort projekt. Jag är mycket tacksam för att personalen, och också de anhöriga, ställde upp och hjälpte till. En flytt av den här storleksordningen kräver ett stort team för att lyckas, säger Anne Voutilainen, som leder Äppelbackens serviceboende.

Efter det att de äldre på Ebbo flyttade till det nya servicehuset Majberget har ålderdomshemmet fått en ny uppgift som tillfälligt hem när servicehus renoveras. Först tog Ebbo emot Näse servicehus boende och nu Äppelbackens.

– Man har sagt oss att vi stannar här i tio månader, men det torde vara realistiskt att räkna med ett år. När vi flyttar tillbaka till Äppelbacken står Ebbo ålderdomshem troligtvis tomt för gott.

Från lokal till rum

Anne Voutilainen säger att en oro uppstod bland de boende när beskedet om flytten kom i våras. Personalen ställdes inför många frågor och allt kunde de inte svara på genast utan utredningar krävdes.

– Efter det var det lugnare en tid, men när flytten närmade sig ökade oron och frågorna. En flytt är tung och det har märkts på en del av de boende, de är tröttare. Men alla har varit nöjda med att vårdarna är desamma som på Äppelbacken. De boende har mötts av trygga och bekanta ansikten.

Carin Hortling, snart 97 år, kallar flytten för faslig. Eftersom det var omöjligt att ta med sig allt lösöre blev hon med hjälp av de anhöriga tvungen att slänga en del och föra en del till ett förråd.

– Det är en stor skillnad. På Äppelbacken hade de egna lokaler, enrummare eller tvårummare. Nu har 45 kvadratmeter bytts till ett rum på 20 kvadratmeter och till en vistelse på anstalt, säger Anne Voutilainen.

Lägenheterna på Äppelbacken är utrustade med kök och ofta tillredde de boende sitt morgonmål och eventuellt andra måltider i det egna köket. Nu tillreds dagens alla fem måltider i Ebbos kök och måltiderna förtärs i någon av ålderdomshemmets tre matsalar.

– Att samlas runt matbordet i stället för att äta ensam i lägenheten är inte bara negativt. De boende upplever det som positivt att ha umgänge under måltiderna.

En annan skillnad är att rummen inte har dusch, i stället får de boende ty sig till något av de fem duschrummen. Anne Voutilainen säger att de anställda hjälper med duschandet och några problem har inte uppstått.

Välkomnad

Inga Lönnqvist och Else-Maj Lindroos har slagit sig ner vid ett bord och snart får de sällskap av Carin Hortling.

Else-Maj är ny i gänget, hon flyttade in i samband med flytten.

– Jag kände mig genast hemma här. Personalen hjälpte mig och välkomnade mig.

Hon berättar att hon efter sin mans död meddelade sina anhöriga att hon vill till Äppelbacken.

– De hade svårt att tro att jag menade allvar. Men jag ville inte ligga dem till last. Jag har det bra här på mitt håll och min man på sitt håll. Jag har inte ångrat mig en sekund.

Carin har lagt flyttens besvärligheter bakom sig och hon och Inga instämmer i Else-Majs omdöme.

– Maten är god och umgänget trevligt, säger Carin.

Göra nytta

Damerna funderar en stund på sysselsättningar utöver det trevliga umgänget. Inga vet med detsamma vad hon önskar sig.

– Jag skulle vilja ha något att använda händerna till, en vettig sysselsättning. Jag avser inte något onödigt utan något som jag kunde tillverka och som andra människor kunde ha nytta av. Och allsång, det skulle vara roligt att sjunga.

Else-Maj uppskattar gemenskap med andra. Hon för fram en idé om ett pussel lika stort som bordet damerna sitter vid och som alla kunde delta i att lägga ihop.

– Jag gillar också högläsning och läser själv mycket. Tänk om en bibliotekarie kunde komma hit och berätta om någon ny bok.

– Nå, ni ungdomar får väl se till att det börjar hända, inflikar Carin med glimten i ögat.

Program

Det visar sig att det mesta av det damerna önskar sig redan finns på höstens program. Det har Anne Voutilainen och hennes team sett till.

– Rödakorsklubben fortsätter och har verksamhet här måndag och fredag. Dessutom samarbetar vid med kultursidan i ordnandet av program. Vi ska till exempel få besök av museilektor Hannele Tenhovuori som ska berätta gamla historier om Borgå. Biblioteket är också på väg hit.

Den allsång som Inga Lönnqvist efterlyser ska bli av när Staffan Malmström besöker Ebbo under höstens lopp.

I väntan på program kan de boende hålla sig i gång med dagliga motionsrundor inomhus. Den som går hela varvet runt avdelningen har klarat av en halv kilometer.

– Vi har satt upp en tavla på väggen, för varje varv får man dra ett streck, säger Anne Voutilainen.

Gruppen 70–74 år väntas stiga från 2 535 personer till 3 208.

75–79 år från 1 756 till 2 113.

80–84 år från 1 128 till 1 316.

85–89 år från 702 till 785.

90–94 år från 302 till 332.

95+ från 62 till 88.

Källa: Statistikcentralen.

Mer läsning