Distansundervisning aktuellt i Borgå – stängd simhall också bland förändringarna

Borgå stad meddelar att gymnasierna i staden övergår till distansundervisning. Också eleverna i årskurs 7–9 rekommenderas stanna hemma för distansundervisning. Övriga åtgärder för med sig bland annat stängd simhall.

Borgås skolor går in för skolgång på distans.

Borgås gymnasier övergår till distansundervisning från måndagen den 16 mars och tillsvidare, uppger Borgå stad i ett pressmeddelande som publicerades på söndagen. Där uppger man också att elever i årskurserna 7–9 rekommenderas stanna hemma för distansundervisning med början på måndag den 16 mars.

Skolan för elever i årskurserna 1–6 fortsätter tillsvidare normalt.

Borgå stads ledningsgrupp för undantagsförhållanden beslutade om åtgärderna på söndagen, den 15 mars. Besluten är en del av en åtgärdshelhet som ska bromsa coronavirusets framfart. Ledningsgruppen för undantagsförhållanden samlas tillsvidare dagligen för att gå igenom koronavirusläget och besluta om nödvändiga åtgärder.

Information om ändringar som viruset orsakar publiceras dagligen på stadens webbsida.

Staden påminner om handhygien och att undvika folksamlingar och stora evenemang.

Studentskrivningarna äger rum

Studentskrivningar hålls enligt studentexamensnämndens rekommendation 16–20 mars.

Lärarna tar kontakt med studerandena via Wilma och ger de första instruktionerna för hur studierna ska genomföras. Om en studerande vill äta skollunch ordnas matserveringen undantagsvis i Lyceiparkens skolas matsal. Studerande som är sjuka, i karantän eller som återvänt från utlandet får inte delta i skollunchen.

Studerandena ombeds att aktivt följa med Wilma.

Årskurs 7–9 rekommenderas stanna hemma för distansundervisning från och med måndag, den 16 mars. Eleverna kan ändå komma till skolan på måndag och tisdag och delta i vanlig undervisning. Personalen är på plats och undervisningen ordnas enligt schema. I huvudsak deltar eleverna antingen i distansundervisning eller är närvarande hela skoldagen. Undantag, som specialundervisning, kommer man överens om separat.

Staden ber föräldrar och vårdnadshavare att meddela klassföreståndaren om eleven stannar hemma och deltar i distansundervisning, och om hen äter skollunch.

Skolorna ordnar inte innegymnastik tillsvidare. Gymnastiklektionerna ordnas utomhus eller på andra sätt.

Information om eftermiddagsverksamheten fås via Wilma.

Simhallen håller stängt

Bokbussens verksamhet avbryts tillsvidare, och lånetiderna där förlängs. Näse fysioterapi samt gymnastik och andra grupper vid Äppelbackens servicehem avbryts tillsvidare. Omklädningsrummen för vinterbad vid Kokon siminrättning stängs tillsvidare.

Simhallen, Idrottshallen, Aurorahallen, ishallarna och Kokonhallen stänger i dag, den 16 mars. Omklädningsrummen för vinterbad i Kokon är stängda tillsvidare.

Idrottstjänsternas ledda grupper, fria grupper, simskolor, idrottsvärldsverksamheten, skoltävlingar och motionsevenemang inhiberas till slutet av maj. Stadens lokaler hyrs tillsvidare inte ut till utomstående arrangörer och gjorda bokningar inhiberas till slutet av maj.

Alla idrottsföreningars och enskilda bokningar i stadens lokaler inhiberas. Träningsturerna på utemotionsplatserna, till exempel konstgräsen, inhiberas.

Enligt den information som idrottstjänsterna har fått har flera idrottsorganisationer och -föreningar redan gjort förändringar i sin verksamhet. De har även inhiberat träningsturer i Idrottshallen, Aurorahallen och ishallarna.

Stadens servicekontor Kompassen betjänar tillsvidare endast per telefon eller elektroniskt.

Läget påverkar också stadsfullmäktige vars möte och aftonskola i mars ställs in.

ANDRA LÄSER