Finlandssvenskarna kämpar med sjunkande nativitet och stor emigration – två ljusmoment tryggar ändå framtiden

Den pinfärska rapporten över finlandssvenskarnas situation berättar hur utvecklingen sett ut på sikt. Skaparen Jan Saarela ser rätt ljust på framtiden trots att både andelen och antalet svenskspråkiga i Finland sjunkit.

I slutet av 2019 utgjorde den svenskspråkiga befolkningen omkring 5,2 procent av hela Finlands befolkning, vilket är den lägsta andelen sedan statistikföringen inleddes. Foto: Ari Sundberg/SPT