Sibbo kommun vill ha feedback om trafikmiljön

Kommunen håller på att göra upp en plan för tryggt och hållbart resande i Sibbo. Nu vill man höra vilka erfarenheter och synpunkter Sibboborna har om trafikmiljön.

Nya planer smids för trafiken i Sibbo.
Sibbo kommun har inlett ett samarbete med NTM-centralen för att göra upp en plan för tryggt och hållbart resande. I planen koncentrerar man sig på utveckling av kommunens trafik- och säkerhetsarbete samt förhållandena för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Nu har kommunen lagt ut en enkät där Sibboborna kan komma med feedback om förhållandena i Sibbotrafiken. Enkäten kan besvaras under tiden 16.5–29.5.
Genom enkäten kartläggs bland farliga platser där olyckor eller nära ögat-situationer har inträffat.
ANDRA LÄSER