Vattentornsgamling töms – invånarna kan räkna med växlande vattenkvalitet i några dagar

Borgå vatten genomför en konditionsgranskning på Kvarnbackens vattentorn. Tornet, byggt 1966, töms på vatten och kontrolleras med tanke på kommande saneringsåtgärder.

GRANSKAS. Kvarnbackens vattentorn töms på vatten på tisdag, det kan påverka vattenkvaliteten. Borgå vatten ska kontrollera skicket på tornet från 1966

Det är fråga om en periodisk konditionsgranskning som kör i gång den 5 maj med att tornet töms på vatten. Vattentappningen kör i gång klockan 5 på tisdagsmorgonen, och arbetena som utförs är en del av Borgå vattens normala underhållsåtgärder av det nästan sextio år gamla vattentornet.

Syftet med granskningen är att få fram central information som vattenverket behöver för att kunna förutse och planera kommande reparationer så bra som möjligt. Målet i slutänden är att säkerställa att vattenkvaliteten är utmärkt också i framtiden.

Arbeten beräknas ta en till två dagar, och medan granskningarna pågår kan vattentrycket på området växla en aning. På grund av att vattnets flödesriktningar ändras kan störningar i vattenkvaliteten, det vill säga rostigt och grumligt vatten samt luft i vattenledningen, förekomma under några dygns tid.

Borgå vatten ber kunderna beakta möjliga kvalitetsstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart. Vattnet desinficeras medan arbetena på vattentornet pågår, och det kan leda till att vattnet smakar eller luktar lite klor.

ANDRA LÄSER