Saxby vattenverk utvidgas – ska trygga tillgången på rent vatten

Byggarbetet för utvidgningen av Saxby vattenverk i Borgå inleds. Utvidgningen ska ge hushållsvatten för Borgåbor för åtminstone 15 år framåt.

Utvidgningen av Saxbyverket ska trygga tillgången på rent vatten.
Direktionen för Borgå vatten valde i juni Ramago Oy till byggentreprenör för utvidgningen av Saxby vattenverk. Avtalet mellan Borgå vatten och Ramago Oy undertecknades i juli och förberedelserna för byggarbetet inleddes genast. Nu inleds byggarbetet på tomten i Saxby, meddelar Borgå stad i ett pressmeddelande.