Ledare: Öppenhet och transparens måste vara mer än ord

Det efterlyses mer och öppen diskussion kring organisationsreformen, som är på gång i Borgå. Ingen vinner på att lägga locket på. Men gör någon det?

För någon vecka sedan godkände stadsfullmäktige Borgå stads nya strategi för åren 2022-2025. Strategin har ett positivt grepp men bjuder inte på några större överraskningar. Ett stycke är värt att lyftas fram. Det handlar om dialog och växelverkan, som enligt strategin ska vara äkta.