Utställning: Vem får höra röster?

Det finns många oskrivna regler i vår kultur om vad som är acceptabelt beteende och avvikelser härifrån, såsom att höra röster, kan anses bryta mot dessa sociala regler.

RIVA FÖRDOMAR. Verket Fågelkvinnan är målad av konstnären Sari Nieminen. Syftet med utställningen är att stärka de människor som hör röster och riva fördomarna som anknyter till det.
Med att höra röster avses att höra ljud som andra inte kan uppfatta. Detta kan leda till att en person som hör röster klassificeras som psykiskt sjuk. Å andra sidan kunde personer under medeltiden helgonförklaras om rösterna de hörde ansågs vara en direkt kommunikation från Gud.
Syftet med utställningen Helgon eller galningar är att få ett kulturellt perspektiv på att höra röster. Utställningens konstnärer, Sari Nieminen, Marjut Lehtinen och Henna Paasonen, är människor som själva hör röster och bearbetar sina erfarenheter genom konst. Syftet med utställningen är att stärka de människor som hör röster, ge dem ett ansikte och riva ner fördomarna som anknyter till människor som hör röster. Utställningen ställer frågor: Vem får höra röster? Vem är helig och vem är sjuk?
Konstverken i utställningen är målningar och kollage. Under vernissagen presenterar konstnärerna sig själva och berättar om fenomenet med att höra röster. Föreningen för personer som hör röster, Suomen Moniääniset ry, deltar i genomförandet och finansieringen av utställningen.
Utställningen Helgon eller galningar på Almska gården pågår 4.7–26.7. Öppet tisdag–söndag klockan 12–17.
ANDRA LÄSER