Nyländska taxiföretag slår ihop sig

SAMGÅNG. När det nya taxibolaget startar räknar man med färre tomma bilar och bättre service för kunderna.

Ett nytt taxibolag som kommer att ägas av bland annat Borgå Taxi och taxiföretagen i Lovisa, Raseborg och Hangö är på väg att grundas.

Enligt källor som ÖN har talat med söker man en verkställande direktör till det nya företaget, som ska registreras inom kort. Eftersom företaget inte har registrerats ännu vill ingen bekräfta uppgifterna, men upplägget torde offentliggöras inom september.

Aktieägarna för taxiföretagen i Borgå, Lovisa, Raseborg och Hangö, omkring 140, har deltagit i förhandlingarna och godkänt det nya bolaget.

Däremot har samarbetspartners, i Borgå till exempel Borgå stad, FPA, HNS och Creative Systems Ab ännu inte informerats om det nya bolaget.

Just nu talar man mest om att det nya bolaget bildas för förbättra samarbetet mellan taxidistrikten på svenska sydkusten. Gemensam marknadsföring och gemensamt beställningsnummer är exempel på utökat samarbete.

Enligt uppgifter till ÖN kommer Borgå Taxi som företag finnas kvar, men vd-platsen som nu är tom kommer knappast att besättas. Bolagets styrelse sköter verksamheten, som också kommer att köras ned till det minimala som en följd av att man kommer att köpa service av det nya bolaget.

Förnyelsen leder till att cirka 140 taxibilar i Lovisa, Borgå, Raseborg och Hangö kan utnyttjas effektivare på hela området. Färre tomma bilar och bättre service för kunderna utlovas när man samarbetar över kommungränserna.

Det nya företaget kommer att kunna erbjuda bättre villkor, bland annat för företag, när man har ett större antal bilar på ett större område.

Regeringens planer på att reformera taxibranschen har fått taxiföretagen att planera för framtiden. Regeringen vill ha fri prissättning och fria taxilicenser.

– Just nu är osäkerheten inom taxibranschen väldigt stor. Man vet inte vad som händer. Riksdagen kommer antagligen att snart behandla förslaget om fri konkurrens inom taxibranschen, säger Tuuli Willgren, jurist på Taxiförbundet.

– Inom taxibranschen ser man nog att det finns behov av förnyelse. Men vi vill att alla på marknaden har samma regler, säger Willberg.

Sibbo taxi kommer inte delta i det nya samarbetet. Sibbo taxi hör till företaget Lähi-Taksi sedan år 1991. Lähi-Taksi omfattar taxiföretag i sjutton kommuner som till exempel Sibbo, Esbo och Vanda.

– Samarbetet har fungerat bra och vi har inga planer på förändringar, säger Joakim Hellström, ordförande för Sibbo Taxi AB:s styrelse.

ANDRA LÄSER