Vem borde få kulturpris i Lovisa? Nu får du säga ditt

Lovisa stad efterlyser nu lämpliga mottagare för Lovisa kulturpris. Förra året gick priset till företagaren bakom biografen.

Vem blir årets kulturprismottagare?
17.09.2022 14:02
Det är dags igen att dela ut Lovisa kulturpris, nu för tredje gången. Priset ska uppmärksamma en ”gärning eller verksamhet som avsevärt främjat kulturlivet i Lovisa eller lyft fram Lovisa nationellt eller internationellt.”
Ifjol gick priset till Sini Hakkarainen-Suonpää, företagaren som driver biografen och kulturcentrumet Kino Marilyn.
Lovisa kulturpris kan beviljas till en privatperson som är skriven i Lovisa, till en förening som är registrerad i staden eller till en grupp som består av Lovisabor. Allmänheten får komma med förslag.
”En förutsättning för att få kulturpriset är att gärningen, verksamheten, resultatet eller processen har inverkat särskilt anmärkningsvärt på något kulturområde i Lovisas kulturliv eller har lyft fram Lovisa på nationell eller internationell nivå”, skriver staden i ett pressmeddelande.
Välfärdsnämnden beslutar om både beviljandet av och, årligen, storleken på kulturpriset. 
”Det delas inte ut om ingen gärning eller verksamhet är tillräckligt anmärkningsvärd eller om man inte blir enhälliga i beslutet om pristagaren eller ifall välfärdsnämnden så beslutar”, står det i pressmeddelandet.
Kulturpriset beviljas endast en gång för samma meriter. Vem som helst, utom medlemmar i välfärdsnämnden, kan med motiveringar ge förslag till mottagare. Mottagaren offentliggörs på självständighetsdagsfesten eller på någon annan tillställning som välfärdsnämnden slår fast.
Förslag kan lämnas in via en länk på stadens webbsidor. Lämna in senast den 17.10. 
Det går också att skicka ett brev till staden:  Lovinfo, Mariegatan 12 A, PB 77, 07901.  Mejl fungerar också: kulttuuri@loviisa.fi.

ANDRA LÄSER