Arbetslösheten ökar – trots att jobben blir fler

Sysselsättningsgraden är nu 70,7 procent, meddelar Statistikcentralen.

Sammanlagt 331 500 personer registrerade sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna i mars.
SPT
04.05.2021 19:30
Sammanlagt 331 500 personer registrerade sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna i mars. Det är 22 500 fler arbetslösa än vid motsvarande tidpunkt i fjol, uppger Arbets- och näringsministeriet.
Antalet permitterade har också ökat. I slutet av mars fanns det sammanlagt 79 500 permitterade finländare, vilket är 5 500 fler än i mars i fjol. Upp till 104 000 personer har varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år jämfört med 64 900 personer året innan.
Trots den bekymmersamma utvecklingstrenden finns det fler lediganslagna jobb än tidigare. Sammanlagt 77 700 nya lediga jobb anmäldes i mars, vilket är 14 200 fler nya jobb än vid samma tidpunkt i fjol.
Enligt Statistikcentralen är arbetslöshetsgraden för närvarande 8,1 procent, alltså 0,8 procentenheter högre än i fjol.
Arbets- och näringsministeriets statistik bygger på arbets- och näringsbyråernas kundregister medan Statistikcentralens uppgifter förlitar sig på en urvalsundersökning. Detta förklarar skillnaderna mellan ministeriets och Statistikcentralens siffror.

ANDRA LÄSER