Antalet fall är nu 155 – THL: "Vi är nära tröskeln för en epidemi"

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan spridningen av coronaviruset i Finland gå in i en ny fas där vi ställs inför en epidemi inom en snar framtid. Nu är totalt 155 smittade i Finland.

THL bedömer att en fullskalig epidemi kan bli verklighet i Finland inom en snar framtid.

Enligt THL:s generaldirektör Markku Tervahauta är antalet smittade i Finland på en normal nivå med tanke på epidemins utveckling i Europa. Finland ligger för närvarande en vecka efter de övriga nordiska länderna när vi beaktar det totala antalet bekräftade fall av coronaviruset.

Tervahauta bedömer att en epidemi kan bryta ut när som helst på grund av spridningen av coronaviruset i Finland. Det viktigaste är nu att bromsa epidemins framfart, betonade han på en presskonferens på fredagen.

På presskonferensen talades det också om vikten av att "platta ut epidemikurvan".

Institutet för hälsa och välfärd anser att regeringens rekommendationer, som offentliggjordes på torsdagen, lanserades vid rätt tidpunkt. Totalt 155 personer har hittills smittats av coronaviruset i Finland. Inte ett enda av dessa fall har krävt intensivvård, uppger THL.

Mörkertal i statistiken

Enligt THL:s direktör Mika Salminen är det sannolikt att det från och med det här veckoslutet blir allt svårare att spåra smittan i Finland, vilket hittills har varit möjligt.

THL understryker att det är viktigt att begränsa de sociala kontakterna för att bromsa spridningen av covid-19 och förebygga en överbelastning av sjukvårdssystemet.

Coronaviruset är farligt framför allt för äldre och sådana personer som har en underliggande sjukdom sedan tidigare. THL utlovar en lista på sådana sjukdomar som i kombination med coronaviruset utgör en högre risk. Största delen av dem som har smittats har trots det haft lindriga symtom. Enligt Salminen är det fullt möjligt att det finns ett mörkertal i statistiken, vilket innebär att det finns ett antal finländare som bär på coronaviruset utan att själva veta om det.

THL:s generaldirektör Markku Tervahauta vädjar till finländarna att de ska ta regeringens rekommendationer på allvar så att spridningen av viruset kan bromsas.

ANDRA LÄSER