Insändare: Försäljningen av samfällighetens fastighet på Pellinge följer normala rutiner

Församlingshemmet på Lundagatan i Borgå.
22.06.2022 11:18 UPPDATERAD 22.06.2022 11:24
Mikael Forss frågar i sin insändare (ÖN 21.6.2022) om Borgå kyrkliga samfällighet prioriterar mammon framom moral i samband med försäljningen av gårdskarlshuset och tillhörande andel av tomten vid Pellinge kursgård. 
Försäljningen av gårdskarlsbyggnaden hör till ett enhälligt fattat beslut av Borgå kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige 14.10.2021 att avstå från en del fastigheter man äger för att balansera ekonomin i en allt stramare ekonomisk situation. Gårdskarlshuset på samfällighetens kursgårds fastighet har varit oanvänt i några år.
I samfällighetens nya strategi Vi förnyas tillsammans stipuleras att samfällighetens fastighetsmassa ska basera sig på församlingarnas behov av verksamhetsutrymmen. En balanserad ekonomi i Borgå kyrkliga samfällighet ger förutsättningar för församlingarnas mångsidiga verksamhet och att sköta de gemensamma församlingsuppgifterna i framtiden.
Viljan att avstå från gårdskarlshuset vid Pellinge kursgård har redan flera år tidigare kommit fram i samband med beredningen av delgeneralplanen. Att sälja huset med en del av tomten är i enlighet med samfällighetens fastighetsstrategi. 
Försäljningen som gemensamma kyrkorådet verkställt har följt det normala administrativa tillvägagångssättet som samfälligheten måste följa vid försäljning av fastigheter. I beredningen av fastighetsförsäljningen har ett utlåtande begärts av Borgå stad, i vilket det inte framgår några hinder för försäljningen. 
Gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt möte 16.6 enhälligt gett ett utlåtande till Helsingfors domkapitel om att förverkliga försäljningen trots det besvär som inlämnats. Försäljning av fastigheter fastställs slutligen av Kyrkostyrelsen.
Sari Mankinen
Förvaltningsdirektör, Borgå kyrkliga samfällighet
Här kan du läsa Mikael Forss insändare: Prioriterar Borgå kyrkliga samfällighet mammon framom moral?

ANDRA LÄSER