Paulina Hannus får punktskriftspris

Paulina Hannus från Borgå har använt punktskrift i hela sitt liv. På lördagen fick hon en hedersutmärkelse av Förbundet Finlands svenska synskadade.

PRISBELÖNT. Paulina Hannus fick utmärkelse av Förbundet Finlands svenska synskadade.

Hedersutmärkelsen Årets braillör tilldelas en person som aktivt verkar för punktskriftens utbredning, skriver förbundet i ett pressmeddelande. I år är det sjuttonde gången som någon koras med titeln.

I år går utmärkelsen till filosofie magister Paulina Hannus som bland annat har skrivit sin pro gradu-avhandling om den taktila skriftens utveckling. Hon håller dessutom studiecirklar i punktskrift för andra personer med synnedsättning.

– Det betyder mycket för mig att få den här erkänslan av förbundet. Punktskriften är mitt läs- och skriftspråk och jag hoppas att fler synskadade skulle vilja lära sig punktskrift, säger hon.