Inget beslut om museets framtid i stadsstyrelsen - nu vill man höra museiföreningens uppfattning i frågan

Gamla rådhuset i Borgå. Borgå historia. Borgå 675 år. 1500-talet.
Helen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
21.06.2022 07:23 UPPDATERAD 21.06.2022 08:15
 Stadsstyrelsen i Borgå beslutade på sitt möte i går att enhälligt bordlägga ärendet som gällde Borgå museum. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslog förra veckan att staden tar över museet, som drivs av en privat förening, Borgå museiförening.
Stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi säger att styrelsen snarare återlämnade ärendet, inte bordlade, på grund av att två bilagor, som hörde till avtalet mellan Borgå stad och Borgå museiförening, inte hade hunnit bli klara i tid och alltså inte fanns med när styrelsen diskuterade ärendet på måndagskvällen. 
På frågan om orsaken till varför bilagorna inte fanns med, säger Wiitakorpi att "alla detaljer inte hunnit bli klara". Men till exempel Borgå museiförenings utlåtande om utredningen om museet framtid fanns inte med då styrelsen diskuterade ärendet i går.
– I den ena bilagan beskrivs samarbetet i detalj, vad staden gör, vad museet gör. För att undvika alla missförstånd tyckte styrelsen att det är klokare att behandla ärendet i augusti, när alla bilagor finns med. Då ska vi även bjuda in representanter för Borgå museiförening, så att vi kan diskutera så att säga ansikte mot ansikte. Så får de berätta sin uppfattning direkt till styrelsens medlemmar.

ANDRA LÄSER