Lovisa blir medlem i föreningen för historiska städer

Lovisa blir medlem i Föreningen för historiska städer i Finland från och med början av året 2020. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har fattat ett tjänsteinnehavarbeslut om saken.

275-ÅRING. Lovisa grundades 1745 och är tillräckligt gammal för att platsa i Föreningen för historiska städer i Finland, och är föreningens nyaste medlem. På bilden stadshuset i Lovisa byggt 1862 och ritat av arkitekten G. T. Chiewitz.

Lovisa stad, eller Degerby som det hette då, grundades 1745 för att 1752 få namnet Lovisa efter den svenska drottningen Lovisa Ulrika. Staden är gammal och historisk och passar således utmärkt in i det nätverk som föreningens medlemsstäder bildar.

Föreningens syfte är att bevara och värna om det värdefulla byggnadsbeståndet och –arvet samt att upprätthålla stadskulturens särprägel i gamla städer i Finland. Övriga medlemsstäder i föreningen är bland annat Borgå, Åbo, Nådendal, Raumo, Fredrikshamn, Karleby och Tavastehus.

En förutsättning för att kunna ansluta sig till föreningen är att staden är grundad under medeltiden, Vasa–tiden eller stormaktstiden. Det är också möjligt att gå med om staden har ett hundratals år gammalt centrum eller byggnadsbestånd som utgör en helhet med ett historiskt värde.

Föreningen ordnar seminarier, sammanträden, skolningar samt marknadsför sina medlemsstäder. Föreningen har också kontakt med de andra Nordiska länderna och representerar där de medlemsstäderna och resemål.

Den årliga medlemsavgiften är 250 euro. Föreningen för de historiska städerna i Finland är grundad i Borgå år 2000.

ANDRA LÄSER